02.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROVOJVODINA KOMERCSERVIS AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara - Komercservis ad Novi Sad.pdf