11.09.2023.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca GOŠA FSO AD SIMIĆEVO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „NLB Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Izveštaj o bitnom događaju potp.pdf