07.04.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AUTOPREVOZ JANJUŠEVIĆ AD PRIBOJ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Poziv skupština 2021 pdf Autoprevoz Janjušević ad.pdf