09.10.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INTERSERVIS AD FUTOG

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

Poziv za vanr.sednicu Interservis 2018 e-potpisim.pdf