22.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KAVIM RAŠKA AD RAŠKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

POZIV ZA SKUPŠTINU-POTPIS-VŠ KAVIM RASKA.pdf