29.07.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ZLATIBOR-GRADNJA AD UŽICE - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 4.694.000 akcija nominalne vrednosti 1,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSZGRUE43130 izdavaoca ZLATIBOR-GRADNJA AD UŽICE - U STEČAJU (MB:17123246), usled zaključenog stečajnog postupka.