04.08.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PIK SIRMIUM AD SREMSKA MITROVICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

PIK Sirmium_Ponovljena sednica Skupstine akcionara.pdf