07.10.2019.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca RUDO a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJAU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «RUDO» a.d. Beograd od 30.05.2019. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «RUDO» a.d. Beograd od 03.06.2019. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «RUDO» a.d. Beograd, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca RUDO a.d. Beograd.pdf