24.07.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca RTC ŠABAC AD ŠABAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Jorgić broker“ a.d. Beograd

RTCŠ - Izveštaj o ponovljenoj redovnoj sednici skupštine akcionara 2020-07-24 potpisan.pdf