15.11.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POLET IGK AD NOVI BEČEJ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

NO_sazivanje skupštine_14.11.2023.pdf