19.07.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KAČAREVO AD KAČAREVO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

KAČAREVO AD _SAZIVANJE varedne Skupštine akcionara.pdf