22.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VD DUNAV AD BAČKA PALANKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

VPDU_Saziv redovne skupštine akcionara VD Dunav AD Bačka Palanka za 28.06.2019.pdf