16.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca UT SLOGA a.d. UŽICE

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

SLOGA UŽICE poziv za skupstinu 2019..pdf