14.09.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GEOSONDA FUNDIRANJE AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - Geosonda fundiranje ad Beograd.pdf