07.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HOLDING CENTROSLAVIJA AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „CONVEST“ a.d. Novi Sad

Poziv za redovnu sednicu.pdf