07.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IPM ZMAJ AD ZEMUN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

POZIV ZA II REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZAKAZANU ZA DAN 04.08.2020.-potpisan.pdf