18.07.2019.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MOMENTUM SECURITIES a.d. NOVI SAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «Momentum Securities» a.d. Novi Sad od 21.06.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, daje ponudu za sticanje sopsvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija- Momentum.pdf