20.11.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GALEB METALOPLASTIKA AD ŠABAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

Izveštaj o bitnom događaju sazivanju vanredne sednice skupštine akcionara Galeb Metaloplastika-potpisan (3).pdf