23.11.2022.

Obaveštenje o povlačenju proizvoda i raskidanju ugovora o namenskim i vlasničkim računima klijenata

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Addiko bank“ a.d. Beograd

Obavestenje.pdf