04.10.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TABAK AD NIŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „MOMENTUM SECURITIES“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara - AD Tabak Niš ep.pdf