07.04.2021.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

извештај брокеру potpisan.pdf