12.05.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD FABRIKA KOŽA RUMA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

1.Odluka o sazivanju skupštine 2022. (1) novo-potpisan Fabrika koze Ruma.pdf