22.09.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara GLOBOS OSIGURANJE AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

Poziv akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine akcionara.pdf