05.07.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „MV Investments“ a.d. Beograd

EP Entel Poziv akcionarima za 29. sednicu skupstine.pdf