03.09.2019.

Obaveštenje o nameri isplate dividende NIS a.d. Novi Sad

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

NIS a.d. Novi Sad_Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2018. godinu.pdf
NIS a.d. Novi Sad_Notice of intent to pay dividend for 2018.pdf