16.05.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IMOS a.d. Šid

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Vojvođanska banka“ a.d. Novi Sad

IMOS_-Poziv_za_skupstinu_akcionara_21_06_2019.pdf