09.11.2018.

Prinudni otkup akcija izdavaoca JADRAN a.d. Novi Bečej

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPUU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «Momentum Securities» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «BEOFINEKS» d.o.o. Novi Bečej, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «JADRAN» a.d. Novi Bečej.

Prinudni otkup akcija izdavaoca JADRAN a.d. Novi Bečej.pdf