10.07.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOELEKTRO AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara - JUGOELEKTRO.pdf