11.09.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FUTURA PLUS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za ponovljenu vanrednu Skupštinu akcionara - Futura plus ad Beograd.pdf