07.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INEX RADULAŠKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Pozvi za redovnu Skupštinu akcionara Inex Radulaška.pdf