28.07.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca ĐOKIĆ – NTK AD KNJAŽEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

IZVESTAJ O BITNOM DOGADJAJU Đokić NTK.pdf