04.08.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

RECREATOURS AD - Izveštaj održana vanredna sednica 10.07.2020..pdf