06.09.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ZMAJ AD ZEMUN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

POZIV ZA IV VANREDNU SKUPŠTINU ZAKAZANU ZA 27.09.2019.-potpisan.pdf