08.01.2021.

Obaveštenje o upisu akcija izdavaoca "PRO TEKO" a.d. Kovin

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O UPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje ispisa običnih akcija izdavaoca „PRO TEKO“ a.d. Kovin (MB: 08012130) koje je izvršeno dana 06.11.2020. godine na osnovu podataka iz Agencije za privredne registe i izvršio upis 4.229 običnih akcija, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPROTE36750 pomenutog izdavaoca na osnovu rešenja Agencije za privredne registre BD 645/2021 (Veza: BD 80036/2020) od 05.01.2021. godine, koji se odnosi na promenu podataka pravne forme društva.