15.09.2020.

Obaveštenje o promeni nominalne u računovodstvenu vrednost akcija izdavaoca "VICTORIA GROUP“ a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PROMENI NOMINALNE
U RAČUNOVODSTVENU VREDNOST
HARTIJA OD VREDNOSTIObaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio promenu nominalne vrednosti u računovodstvenu vrednost 2.910.217 akcija izdavaoca „VICTORIA GROUP“ a.d. Beograd (MB: 17364723) na 398,375123 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSVIGRE40726, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.