03.08.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca INSTITUT ZA TRŽIŠNA ISTRAŽIVANJA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

Izvestaj o odrzanoj sednici skupstine 2020_signed IZIT.pdf