28.05.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona i glavnice XXXV emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata , izdavaoca INSTEL INŽENJERING DOO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obavestenje o isplati 35.pdf