22.09.2021.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD MD EX KRAGUJEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

poziv za skupstinu-potpisan MD EX.pdf