21.11.2022.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AGROBANAT a.d. Plandište

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJA


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «AGROBANAT» a.d. Plandište od 13.10.2022. godine, na osnovu Odluke Nadzornog odbora izdavaoca «AGROBANAT» a.d. Plandište od 17.11.2022. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Intercity broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «AGROBANAT» a.d. Plandište, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AGROBANAT a.d. Plandište.pdf