06.09.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GROT AD VRANJE, KRIVA FEJA

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

poziv za sednicu skustine ber.pdf