13.10.2021.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XX anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „UniCredit Bank Srbija“ a.d. Beograd

OBAVEŠTENJE O ISPLATI XX KUPONA- DRUGA EMISIJA 13.10.2021..pdf