02.07.2020.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca FASMA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

FASMA Izveštaj sa održane Skupštine.pdf