21.09.2021.

Prinudni otkup akcija izdavaoca RAVNIŠTE a.d. Kruševac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPU


U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana „Euro Fineks broker» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je «REALTOR» d.o.o. Kruševac, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «RAVNIŠTE» a.d. Kruševac.

Prinudni otkup akcija izdavaoca RAVNIŠTE a.d. Kruševac.pdf