08.01.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SWISS LAB DOO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati o roku dospeća za III kupon III emisije kraktoročnih obveznica izdavaoca SWISS LAB D.O.O. BEOGRAD.pdf