09.09.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SBD BROKER AD SUBOTICA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „SBD Broker“ a.d. Subotica

POZIV_ZA_SKUPSTINU_SBD_POTPISAN.pdf