10.08.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AVALA AD POŽAREVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker “a.d. Beograd

POziv za ponovljenu sednicu Avala.pdf