13.05.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VD DUNAV AD BAČKA PALANKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „OTP banka Srbija“ a.d. Novi Sad

VPDU_POZIV ZA SKUPŠTINU POTPISAN.pdf