20.08.2019.

Izveštaj o pruzimanju akcija izdavaoca NAPREDAK a.d. Stara Pazova

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

Izveštaj o pruzimanju akcija izdavaoca NAPREDAK a.d. Stara Pazova.pdf