28.09.2022.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD TEHNOGRADNJA ZRENJANIN

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Momentum Securities“ a.d. Novi Sad

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara Tehnogradnja ad-u likvidaciji.pdf