11.09.2020.

Obaveštenje o dopuni Poziva za Skupštinu akcionara izdavaoca PREDUZEĆE IVAN MILUTINOVIĆ PIM AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Dopuna_Poziva_XVII_sednica.pdf